milieuprestatie van gebouwen

Meer circulair bouwen door aanscherping milieuprestatie van gebouwen

Vanaf komende zomer scherpt de overheid de milieuprestatie van gebouwen aan. Dat betekent dat er meer circulair gebouwd gaat worden. Dat is goed nieuws voor het milieu, want bij circulaire bouw is de impact op het milieu een stuk kleiner. Wat houdt de aanscherping in, wat is circulair bouwen eigenlijk? We leggen het je uit. 

Aangescherpte milieuprestatie gebouwen 

In een nieuwsbericht van de Rijksoverheid werd in maart aangekondigd dat de milieuprestatie van gebouwen wordt aangescherpt. Dit gebeurt op 1 juli 2021. Het is de bedoeling om deze wettelijke eisen steeds wat verder aan te scherpen. Bouwbedrijven moeten hierdoor meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De overheid streeft om de norm in 2030 gehalveerd te hebben, van 1,0 naar 0,5. Er wordt onderzocht hoe de eisen uitgebreid kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en andere soorten projecten. De Rijksoverheid wil in 2050 een circulair gebouwde en klimaat neutrale omgeving realiseren. 

Wat is circulair bouwen? 

Bij circulair bouwen worden alle producten, materialen en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Ze behouden hun waarde, omdat ze steeds weer kunnen worden ingezet. Bij het ontwerp wordt vaak al rekening gehouden met de herbruikbaarheid van de grondstoffen. De gebouwen worden opgebouwd uit modules. Wanneer er een andere toepassing van het gebouw gewenst is kunnen deze modules gemakkelijk worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. Ook kan het gebouw opnieuw ingedeeld worden. Deze manier van bouwen is sneller en milieuvriendelijker. Ook kan het een grote bijdrage leveren aan het verkleinen van het tekort aan woningen. 

milieuprestatie van gebouwen

Voorbeelden circulair bouwen 

Bij gebouwen die met circulaire bouw gerealiseerd zijn denk je misschien al snel aan een school of een tijdelijk gebouw. Dit zijn inderdaad gebouwen die veel met deze bouwmethode neergezet worden. Maar er is veel meer mogelijk. Zo worden er tegenwoordig zelfs circulaire viaducten gebouwd. Tijdens de corona crisis droeg circulaire bouw ook bij aan de snelle realisatie van teststraten, noodhospitalen en triage tenten. Een voorbeeld is het noodhospitaal dat in Rotterdam bij Ahoy binnen korte tijd opgebouwd is. 

Door de aanscherping van de milieuprestaties voor gebouwen zal circulair bouwen steeds gebruikelijker worden. Op deze manier komt er steeds meer aandacht voor bouwmethodes met een lagere impact op het milieu. Van school tot viaduct, er is van alles mogelijk met deze innovatieve bouwmethode.